Selecteer een pagina

Onderlinge Steenwijk Verzekeringen wordt volgens de statuten bestuurd door 5 bestuursleden. Zij zijn door de leden tijdens een jaarlijkse ledenvergadering gekozen. Op dit moment zijn er 3 bestuursleden en 2 kandidaat bestuursleden. 

Dit zijn de volgende personen: 

 – De heer G.H. de Boer (voorzitter en taxateur)

 

– De heer H.W. Wibbelink (secretaris)

 

– De heer J.W. Schuurman (algemeen en penningmeester a.i.)

 

– De heer J.A. Oosterhof (kandidaat)

 

– De heer H.K. Winters (kandidaat)