Het bestuur
van Onderlinge Steenwijk
verzekeringen

Bestuur

Onderlinge Steenwijk Verzekeringen wordt volgens de statuten bestuurd door 5 bestuursleden. Zij zijn door de leden tijdens een jaarlijkse ledenvergadering gekozen.

Gerard de Boer

Voorzitter

Bouwkundige kennis

Voorzitter Gerard de Boer woont met zijn gezin in Zuidveen. ‘Ik ben 61 jaar. En de kinderen zijn de deur al uit. Overdag was ik tot vorig jaar nogal druk met het aannemersbedrijf E. de Boer& Zn. uit Steenwijk, dat ik samen met mijn broer Henk de Boer tot de overdracht heb gerund. Daarnaast ben ik werkzaam als arbiter bij de Raad van arbitrage voor de bouw.’ Gerard de Boer is reeds lang verbonden aan de Onderlinge Steenwijk. Hij verricht taxatiewerkzaamheden en is al weer enkele jaren voorzitter. ‘Ik vind het leuk om in deze functie mijn in de afgelopen jaren opgebouwde bouwkundige kennis te kunnen gebruiken. Het principe van een Onderlinge verzekeringsmaatschappij spreekt mij ook zeer aan. We werken met en voor Steenwijkers en het lokale karakter spreekt mij zeer aan. We zien dat organisaties als de onze zeker de laatste jaren meer en meer in een behoefte voorzien. Bij de Onderlinge is het namelijk mogelijk om tijdens een persoonlijk contact uw verzekeringen met ons door te nemen.’

Erik Wibbelink

Secretaris

Kennis vanuit brandveiligheid

Erik Wibbelink (1958) is in 1973 met zijn ouders verhuisd naar Steenwijk en hij woont met mijn gezin alweer ruim 30 jaar op de Torenlanden in Steenwijk. ‘In 1994 ben ik opvolger geworden van bestuurslid J.Huisman, oudcommandant van het brandweerkorps van Steenwijk.’ In het dagelijks leven werkt Erik Wibbelink als teamleider brandweerzorg bij Veiligheidsregio IJsselland en geeft hij ondermeerleiding aan de vijf brandweerposten in Steenwijkerland. ‘Hiervoorben ik bedrijfsleider geweest van een elektro-, gas- en watertechnisch installatie-, loodgieters- en centraal verwarmingsbedrijf. Met deze kennis en die op het gebied van brandveiligheid, draag ik mijn steentje bij in het besturen van de Onderlinge Steenwijk Verzekeringen. Met de ambitie de leden tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden en premies verzekeringen aan te bieden. En dit alles zonder winstoogmerk.’

Arjan Oosterhof

Algemeen lid

Persoonlijke aandacht

De met zijn gezin in de binnenstad van Steenwijk wonende en werkende Arjan Oosterhof (1972) bestiert een winkel in consumentenelektronica en huishoudelijke apparaten. ‘In een zeer dynamische bedrijfstak is creativiteit op het gebied van marketing en reclame zeer belangrijk. Binnen het bestuur van de Onderlinge ontbrak deze competentie nog en na een ‘meekijkperiode’ maak ik daarvan deel uit sinds het najaar van 2019.’ Door schaalvergroting in de elektrotechnische detailhandel is, met de opkomst van elektronicagiganten en internetpartijen, persoonlijke aandacht en ondersteuning bij het aanschaffen of bedienen van complexe apparatuur v o lgens Arjan Oosterhof bijna niet meer voorhanden. ‘Terwijl het al langere tijd duidelijk is, dat juist hieraan een groeiende behoefte bestaat. In de praktijk blijkt dat een lokale partij zeer marktconform in prijsstelling kan zijn en veel persoonlijker een klant kan helpen bij de aanschaf van het juiste product of het leveren van een servicedienst.’ ‘Met een dagelijks geopend kantoor, bemand met kundige medewerkers, zet ik mij in om de Onderlinge Steenwijk een plaats op de verzekeringskaart te geven, die het verdient: uitgebreide verzekeringsmogelijkheden, persoonlijk en op maat geadviseerd, lage premies met winstdeling. Elke ochtend kun je dat kantoor binnenlopen of telefonisch contact opnemen. Het is zeker zeer de moeite waard om bij ons je licht eens te komen opsteken!’

Jan-Willem Schuurman

Algemeen lid

Volgt wet- en regelgeving

Jan-Willem Schuurman woont met Margreet in Willemsoord, is 45 jaar en werkt in het dagelijks leven voor Royal Agrifirm als internal auditor. ‘Daar beoordeel ik in financieel operationele processen of de risico’s in voldoende mate zijn afgedekt.’ Sinds eind 2015 is hij algemeen bestuurslid van de Onderlinge Steenwijk. Zijn aandachtsgebieden binnen het bestuur liggen op het volgen van wet- en regelgeving en het uitvoeren van interne audits. En dat is in lijn met zijn dagelijkse werkzaamheden voor Agrifirm. ‘Samen met de medebestuurders hebben we alle kennis in huis om een verzekeringsbedrijf te runnen. De manier van ondernemen spreekt mij erg aan; kleinschalig, voor en door leden en gericht op het leveren van een goed verzekeringsproduct. Door de inzet van onze leden kunnen we zeer efficiënt werken en bieden we een lage premie en verdelen we de winst onder de leden. Ook is het een pluspunt dat je bij ons als lid nog gewoon het kantoor binnen kunt lopen. Een vertrouwd adres. Naar de toekomst toe zullen we als Onderlinge ervoor moeten zorgen, dat we dit vertrouwde adres blijven, tegen goede en competitieve premies.’

Rick Winters

Penningmeester

We kunnen efficiënt bedrijf runnen

Rick Winters woont met zijn gezin in Steenwijk, is 39 jaar en is in het dagelijks leven werkzaam voor een Nederlandse grootbank. Als zodanig houdt hij zich bezig met verander- en verbeteringstrajecten. ‘Na een oriëntatieperiode ben ik per november 2020 benoemd als penningmeester binnen het bestuur van de Onderlinge Steenwijk verzekeringen. Ik vind het leuk om mijn kennis en ervaring van strategie, financiën en het voldoen aan wet- en regelgeving in te zetten voor een lokaal bedrijf. Samen met de medebestuurders hebben we alle kennis in huis om een verzekeringsbedrijf te runnen. De manier van ondernemer spreekt mij erg aan; kleinschalig, voor en door leden en gericht op het leveren van een goed verzekeringsproduct.’ ‘Door de inzet van onze leden kunnen we zeer efficiënt werken en bieden we een lage premie en verdelen we de winst onder de leden. Het is mijn ambitie om de continuïteit te borgen en om zoveel mogelijk woningbezitters te laten aansluiten bij de Onderlinge.’