Wie zijn wij? 

Wij zijn een Onderlinge Verzekeringsmaatschappij

Een Onderlinge Verzekeringsmaatschappij is qua rechtsvorm vergelijkbaar met een vereniging of een coöperatie. Voor een Onderlinge Verzekeringsmaatschappij is het maken van winst geen doel op zich, waardoor de premies laag gehouden kunnen worden. Van commerciële verzekeringsmaatschappijen wordt verwacht dat zij dividend aan de aandeelhouders uitbetalen. Dit dividend moet via de premies worden opgebracht. Als u bij ons een verzekering afsluit, wordt u lid en staat úw belang centraal! Wij gebruiken elke euro om onze leden “waar voor hun geld” te geven en de behaalde winst wordt verdeeld onder onze leden. Door de jaren heen is dit ‘Onderlinge’ karakter behouden en aantrekkelijk gebleven voor steeds nieuwe generaties.

Overige kenmerken van een Onderlinge Verzekeringsmaatschappij:

  • Persoonlijke benadering en betrokkenheid. De medewerkers en bestuursleden kennen de leden en hun achtergronden, ook kennen zij de plaatselijke omstandigheden en zijn betrokken bij lokale, gezamenlijke ontwikkelingen. (Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat Onderlingen op het punt van klanttevredenheid beter scoren dan commerciële maatschappijen.)
  • De Onderlinge van Steenwijk is qua rechtsvorm een Onderlinge Verzekeringsmaatschappij met uitgesloten aansprakelijkheid. Dit betekent dat de leden wel in de behaalde winsten delen, maar niet in een eventueel verlies.
  • De verzekerde risico’s zijn ondergebracht bij een solide herverzekeringsmaatschappij. Deze herverzekering en de opgebouwde reserve geeft zekerheid en continuïteit.
  • Een Onderlinge Verzekeringsmaatschappij staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank.

Alex Reinders

Kantoorhouder en aanspreekpunt van de Onderlinge

Het bestuur

Onderlinge Steenwijk Verzekeringen wordt volgens de statuten bestuurd door 5 bestuursleden. Zij zijn door de leden tijdens een jaarlijkse ledenvergadering gekozen.

Dit zijn de volgende personen (v.l.n.r.):

  • De heer G.H. de Boer (voorzitter)
  • De heer J.W. Schuurman (algemeen)
  • De heer H.W. Wibbelink (secretaris)
  • De heer J.A. Oosterhof (algemeen)
  • De heer H.K. Winters (penningmeester)